Eductor Energimedicin/Biofeedback


Eductorn är ett kvantmedicinskt, databaserat balanseringsinstrument. Den är utvecklad av ett internationellt forskningsteam under ledning av professor Bill Nelson i Ungern.

 

Eductorn är utrustad med Biofeedback, Bioresonans, Frekvensterapi, Akupunktur och flera andra komplementära funktioner som hjälper att balansera din fysiska, emotionella och mentala hälsa.

 

Eductorn kan både läsa av och hjälpa till att korrigera underliggande orsaker till exempelvis allergier, matöverkänslighet, viktökning, matsmältnings- och tarmproblem, stress, sömnlöshet, kronisk trötthet, depression, artrit, hudproblem, huvudvärk och migrän.

 

Alla levande organismer utstrålar elektromagnetiska frekvenser som resultat av molekylära svängningar. Frekvensspektrat för t ex olika virus, bakterier, parasiter, vitaminer och mineraler finns lagrade i programmets databas.Före behandling görs ett test där dessa frekvenser - en efter en- sänds till kroppen. När kroppen tar emot dessa frekvenser skapas en avläsbar reaktion. Detta kan inte kännas av eftersom varje frekvens varar en hundradels sekund. Men det är tillräckligt för att programmet ska kunna läsa reaktionerna. Avläsningen tolkas sedan i databasen.


Eductorn mäter tusentals olika parametrar i ditt kroppssystem. Eductorn kan genom sin teknologi bland annat förbättra systems förmåga att läka, effektivisera flödet av energi genom kroppen, vätske- och syrenivåer, samt din cellulära hälsa.


Vad är Kvantfysik?

Grundläggande för kvantfysik är att energier i mikrokosmos är kvantiserade och därmed inte antar godtyckliga värden. Den beskriver mycket små system och deras växelverkan. Kvantfysik är en nyckel till att förstå hur våra livsprocesser fungerar och kan påverkas.

Hur fungerar Eductorn?

Under analysen är klienten kopplad till Eductorn via band med sensorer på huvud, handleder och fotleder. På några minuter kan apparaten gå igenom över 11 000 frekvenser av vävnader, organ, näringsämnen, gifter och allergener i en hundradels sekund vardera, och registrerar hur din kropp reagerar. 

 

Eductorn skannar kroppen och letar efter virus, obalanser, allergier, avvikelser och överkänslighet. Den rapporterar den biologiska reaktionen och resonansen i kroppen och tolkar behov, dysfunktioner och känsligheter.

Informationen i Eductorn skiljer sig avsevärt från tex röntgen och blodprover, då den baseras på energitillståndet i kroppen.

 

När Eductorn har mätt vitaminnivåer, aminosyror, fettsyror, näringsämnen, livsmedel, blodet, mineraler, enzymer, sockerhalter, gifter, hormonnivåer, muskelspänningar, sjukdomar, allergier, känslor, bakterier, svamp, parasiter, virus samt organens hälsa och balans, så jämförs dessa svar mot en norm.